PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. Üldine teave:

1.1. Isikuandmete kordineerija (järgnevalt märgitud kui - “Vahendaja") - Kingituste Saar OÜ registrikood 14280670, juriidilise aadressiga Teaduspargi tn 3, Mustamäe piirkond, Tallinna linn, Harju maakond 12618, telefoninumber +372 5557 8663. Vahendaja peab veebipoodi nimega www.kingitustesaar.ee.

1.2. Järgnevad privaatsuse ja isikuandmete töötlemise reeglid kehtivad (järgnevalt märgitud kui - Reeglid), reguleerivad ja selgelt defineerivad info kogumist, töötlemist ja talletamist Vahendaja poolt.

1.3. Reeglite eesmärk - anda ülevaade isikuandmete kogumisest, talletamisest ja töötlemisest, tehnilisel ja organisatsioonilisel tasemel ning selle seosest informatsiooni omanikuga, et olla kooskõlas Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse ja regulatsioonidega (ES) 2016/679 (jägnevalt märgitud kui - Regulatsioon (ES) 2016/679) ja teiste seaduste ja legistatsioonidega, mis võimaldavad isikuandmete kaitset.

1.4. Antud reeglid on kehtestatud Vahendaja ettevõttes töötavatele töölistele, kes töötlevad või teadvustavad isikuandmeid, mis on loetud vajalikuks teabeks Vahendaja poolt, et täita tööülesandeid.

1.5. Informatsiooni omanik nõustub oma isikuandmete edastamisega www.kingitustesaar.ee portaalile antud isikuandmetega kohta kehtivate Reeglitega.

2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid:

2.1. Vahendaja kasutab isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

2.1.1. Vahendajale kuuluva veebipoe www.kingitustesaar.ee külastajate registreerimine ja identifitseerimine sisselogimisel, et tagada külastajatele võimalus soetada veebipoest kinkekaarte.

2.1.2. Klienditeeninduse huvides, et juhendada kliente kinkekaartide ostuprotsessil, registreerimisel ja identifitseerimisel.

2.1.3. Selleks, et kehtestada allahindlusi või selleks, et ennetada juriidilisi nõudeid allahindluseks.

2.1.4. Otseturunduse eesmärkidel, selleks, et informeerida Vahendaja kliente ja veebipoe külastajaid või neile pakkuda Vahendaja (või vahendaja partnerite) teenuseid, teavitusi allahindluskampaaniatest ning selleks, et tervitada Vahendaja veebilehe külastajad ja kliente rahvuslike pühade või individuaalsetel sündmustel nii Vahendaja kui ka kliendi poolt.

2.1.5. Kliendi lojaalsusprogrammide loomiseks, selleks, et pakkuda külalistele ja klientidele Vahendaja veebipoes võimalust osaleda organiseeritud tarbijamängudes, loteriides ja kampaaniates, et võimaldada eripakkumisi ja lisaallahindlusi klientidele või külastajatele.

2.1.6. Klienditeeninduse eesmärkidel, et tagada võimalus kinkekaardi ostmiseks partnerite kaudu, kes kinkekaarte levitavad koostöö eesmärkidel.

2.2. Vahendaja kogub isikuandmeid ainult seaduse järgselt ning Reegleid järgides. Vahendaja kasutab isikuandmeid otseturunduslikel eesmärkidel ainult info omaniku nõusolekul.

2.3. Vahendaja organisatsioonis töötavad töölised kasutavad isikuandmeid ainult siin sektsioonis välja toodud Reeglites.

3. Isikuandmete kanalid seaduspäraselt:

3.1. Vahendaja kogub isikuandmeid vaid järgnevatest kanalitest:

3.1.1. Isikuandmed mis on märgitud punkti 2.1.1. Reeglite alusel, on vabatahtlikult üle antud Isikuandmete omaniku poolt kui ta registreerib end Vahendaja veebilehele kasutajaks ja loob individuaalse kasutajakonto.

3.1.2. Isikuandmed, mis on märgitud punkti 2.1.2. Reeglite alusel, on võetud isikuandmete edastaja poolt sisestatud andmetest ajal, kui isikuandmete omanik sooritab Vahendaja veebipoest ostu, mille ajal edastab info omanik iskuandmed ning nõustub selle edaspidise kasutamisega.

3.1.3. Isikuandmed, mis on märgitud punkti 2.1.6. Reeglite alusel on võetud kinkekaardi vahendajate koostöö kokkulepete baasil, ajal kui isikuandmete omanik jõuab ametliku Vahendajani, et osta kinkekaart.

3.1.4. Isikuandmed, mis on märgitud punkti 2.1.3., 2.1.4. Reeglite alusel ja 2.1.5. punktis otse edastatud isikuandmete omanikult ostu sooritades Vahendaja veebipoes registreerudes ning sisestades sellega seonduv info Vahendaja veebilehele või kontakteerudes Vahendajaga mistahes teisel viisil, edastades infot Vahendajale.

3.1.5. Vahendajal on õigus omandada isikuandmeid teistest isikuandmete allikatest (teised teenusepakkujad kellega Vahendaja koostööd teeb), mis on kooskõlas Andmekaitse ja isikuandmete edastamisega Eesti Vabariigi seaduste ja juriidiliste aktide alusel, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist.

3.2. Vahendaja ei kogu ega töötle ülemääraseid isikuandmeid, mis otstarbekas, õiglases ega proportsionaalses mõttes pole tööks vajalikud.

3.3.Vahendaja eesmärk koguda infot punktides 2.1.1. ja 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. ja 2.1.6. on selleks, et töödelda ja hallata: nime, telefoninumbrit, e-maili aadress ja IP aadressi. Samuti ka infot aadressi ning lojaalsus andmeid, mille alusel klient saab taotleda allahindluseid.

3.4. Vahendaja võib lisana koguda järgnevaid isikuandmeid puudutavat infot: telefoninumbrit, e-maili aadressi, aadressi, nime, ostuajalugu ja infot hobide kohta.

3.5. Vahendaja võib töötleda teisi isikuandmeid Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse või teiste reguleerivate juriidiliste aktide alusel, mis puudutavad isikuandmete töötlemist.

3.6. Veebipood on avatud kasutamiseks peale 16.-eluaastat. Isikud, kes on alla 16.-aastased võivad isikuandmeid jagada vaid nende vanemate või seaduslike eeskostjate. Loal/nõusolekul kes on avastanud oma alaealise lapse veebipoe kasutamise, mida nad heaks ei kiida, võivad saata isikuandmete kustutamise nõude läbi e-maili: [email protected]

4. Andmete töötlemine, hoiustamine ning isikuandmete seaded:

4.1. Vahendaja töötleb isikuandmeid korrektselt, õiglaselt ja legaalselt. Vahendaja töötleb isikuandmeid juhul kui isikuandmete kasutuseks on vajadus. Vahendajal on õigus tööga seonduvate ülesannete jaoks edastada isikuandmeid kolmandatele osapooltele (juhul kui kolmandatel osapooltele on informatsioon vajalik tööülesannete täitmiseks).

4.2. Vahendaja töötlemas isikuandmeid juhildub Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadustest, regulatsiooni (EU) 2016/679 alusel ning kohaldab neid reegleid organisatsioonisisestel juriidilistel aktidel. Kliendil on siiski õigus uskuda, et tema isikuandmeid töödeldakse ebakorrektselt, ning tal on õigus avaldada kaebus Isikukaitse organisatsioonile.

4.3. Isikuandmete info loetakse korrektseks, neid saab vajadusel uuendada. Isikuandmeid saab uuendada ja täpsustada peale isikuandmete omaniku teavitust muudatustest e-maili või telefoni teel. Registreeritud kasutajad saavad isikuandmeid muuta oma kasutaja alt.

4.4. Isikuandmeid hoiustatakse viisil mis aitab identifitseerida andmete esitaja identiteeti, kui see on vajalik andmete kasutamise eesmärgil.

4.5. Isikuandmed, mis on Vahendaja ettevõtte poolt nõutud, on töötlemiseks vaid töötatjale kellele on informatsioon vajalik järgnevate tööülesannete teostamiseks:

4.5.1. Töötajatele, kes vastutavad turundustegevuste eest.

4.5.2. Töötajatele, kes vastutavad kliendisuhtluse eest.

4.5.3. Töötajatele, kes vastutavad infotehnoloogia säilitamise eest.

4.5.4. Töötajatele, kes vastutavad kliendi või külastajate konfliktide ning kaebuste käsitlemise eest.

4.6. Vahendaja autoriseeritud isikud ja juhataja kindlustab isikuandmete kasutamise reeglite kohaldamist. Vajadusel kohaldavad antud isikud erinevaid käsklusi ning soovitusi, et kindlustada töötajate teadmisi antud reeglitest.

4.7. Isikuandmete omanikele garanteeritakse õigus teada oma isikuandmete töötlemise eesmärkidest, selle hoiustamisest, edastamisest kolmandatele osapooltele ning käsitlemisest vastavalt Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse vastavalt Regulatsioon (EU) 216/679 ja teiste juriidiliste aktide alusel.

4.8. Vahendaja võtab kasutusele kõik vajalikud meetmed, et kindlustada isikuandmete omanikele nende isikuandmete kaitse. Andmete omanikul, kes on esitanud avaldused ning end identifitseerinud, on õigus saada ligipääs Vahendaja poolt tema kohta kogutud andmetele ja nende töötlemise eesmärkidele. Isikuandmed avaldatakse andmete omanikule mitte hiljem kui 30 päeva peale andmete esitamise nõuet. Andmete vormistamiseks, Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seaduse Regulatsiooni (EU) 2016/679 järgselt, võidakse esitada kliendile rahaline nõue.

4.9. Vahendaja teeb kindlaks, et kõik vajalik info esitatakse kliendile selgelt ja arusaadavas keeles ning tavapäraselt elektrooniliselt loetavas formaadis.

4.10. Toetudes Eesti Vabariigi Isikuandmete töötlemise kaitse õigustele ning Regulatsioonile (EU) 2016/679 on andmete omanikul õigus nõuda oma isikuandmete parandamist või nende töötlemise, hoidmise lõpetamist ja hävitamist.

4.11. Isikud, kes edastavad ebakorrektset, valet või eksitavat infot, on selle eest vastutavad toetudes Eesti Vabariigi seadustele. Vahendaja ei kontrolli ega ole kohustatud veenduma andmete õigsuses, mis on esitatud isikute poolt nende enda initsiatiivil.

4.12. Juhustel, mis on seadusega kaitstud, võib Vahendaja edastada töötletud isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

4.13. Isikud, kes vastutavad isikuandmete töötlemise eest Vahendaja ettevõttes, on valitud välja ettevõtte juhi poolt. Isikuandmed on salvestatud elektroonilises vormis, Vahendaja klientide poolt, hallatava veebipoe klientide poolt või punktides 3.1.1. -3.1.5. nimetatud isikuandmete omaniku andmebaasist, mis on koostatud Vahendaja poolt.

4.14. Vahendaja andmebaas talletab isikuandmeid kuni 5 aastat peale viimast identifitseeritud visiiti Vahendaja veebipoodi.

4.15. Isikuandmed, mis on märgitud punktis 2.1.3. ja 2.1.6. antud viisil, on edastatud Reeglite alusel hoitud 5 aastat, kuupäevast millal see on edastatud peale viimast info uuendamist.

4.16. Peamised isikuandmeid käsitlevad ettevõtted on kullerteenuse (Venipak, Omniva, Eesti Post jne) ning raamatupidamisteenuse pakkujad.

5. Isikuandmete kaitse:

5.1. Vahendaja teeb kindlaks sobivad administratiivsed ja tehnilised meetodid, et kaitsta isikuandmete lubamata kasutust kopeerimise, kustutamise, muutmise, vahendamise või muul seadusevastasel viisil.

5.2. Vahendaja teeb kindlaks, et kõik töötajad, kes tegelevad isikuandmete töötlemisega, on tutvunud antud Reeglitega. Vahendaja poolt autoriseeritud töötajad kes tegelevad isikuandmete töötlemisega, on kohustatud hoidma kõiki isikuandmetega seotud informatsiooni konfidentsiaalsuses, välja arvatud juhul kui see on nõutud seaduse või regulatsioonide alusel. Konfidentsiaalsusreeglid jäävad kehtima ka peale Vahendaja ja töötaja töösuhte lõpetamist.

5.3. Töötajad, kes töötlevad isikuandmeid, kui ka töötajad kelle arvutitesse on isikuandmed kogutud või kellel on ligipääs isikuandmetele, kasutavad salasõnu. Need seadmed limiteerivad ligipääsu andmetele, küsides ligipääsuks salasõna uuesti sisestamist peale kindla aja möödumist.

5.4. Vahendaja veebipood toimib viisil, mis limiteerib ligipääsu kogutud isikuandmete avalikustamise otsingumootoritele.

6. Küpsised:

6.1. Selleks, et pakkuda parimat kasutajakogemust www.kingitustesaar.ee, võib Vahendaja alla laadida Küpsised lehelt, mida külastaja arvuti või muu seade kasutab.

6.2. Küpsiseid kasutatakse külastaja identifitseerimiseks ning ostukorvi info, lehekülje statistika ja muu kogumiseks.

6.3. Küpsiseid kasutatakse veebipoe klientidele potentsiaalselt huvipakkuvate toodete esitlemiseks. Navigatsiooni küpsised muudavad veebilehe kasutamise kliendile mugavamaks ning annavad ligipääsu turvalistele veebipoe osadele. Reklaamküpsised on kasutusel selleks, et klientidele meelde tuletada potentsiaalselt huvipakkuvaid tooteid külastatud veebipoest ning tagavad veebipoe bännerite kuvamise ka teistel lehtedel. Funktsionaalsed küpsised aitavad säilitada pakkumisi ostukorvis külastaja veebilehele naasmiseni, et tagada mugavam ostukogemus.

6.4. Küpsised, mida kasutatakse veebipoes www.kingitustesaar.ee

Küpsise nimetus

Eesmärk

Teenusepakkuja

Tüüp

kestvus

Vajalikud

__cfduid

Kasutatakse Cloudfare poolt liiklusvoo kindlaks määramiseks.

tawk.to

HTTP

1 aasta

__cfduid

Kasutatakse Cloudfare poolt liiklusvoo kindlaks määramiseks.

zopim.com

HTTP

1 aasta

Statistika

_ga

Registreerib unikaalse ID, mida kasutatakse statistiliste andmete loomiseks selle kohta, kuidas külastaja veebilehte kasutab.

dovanusala.lt

HTTP

2 aastat

_gat

Kasutatakse Google Analytics poolt, et määrata nõudluse määra.

dovanusala.lt

HTTP

Sessiooniajal

_gid

Registreerib unikaalse ID, mida kasutatakse statistiliste andmete loomiseks selle kohta, kuidas külastaja veebilehte kasutab

dovanusala.lt

HTTP

Sessiooni ajal

AWSALB

Klassifitseerimata

zopim.com

HTTP

6 päeva

collect

Kasutatakse andmete saatmiseks Google Analyticsile külastaja seadme ja käitumise kohta. Jälgib külastajat seadmete ja turunduskanalite vahel.

google-analytics.com

Pixel

Sessiooni ajal

tawkUUID

Küpsis, mida kasutatakse, et koguda formeeritud teavet selle kohta, kuidas külastaja suhtleb veebisaidi reaalajas veebisaidi live chat-funktsiooniga.

va.tawk.to

HTTP

179 päeva

Turundus

ads/ga-audiences

Kasutatakse Google AdWordsi poolt külastajate puhul, kes tõenäoliselt klientideks konverteerivad, külastajate veebipõhise käitumise alusel

google.com

Pixel

Sessiooni ajal

fr

Kasutatakse Facebooki poolt, et pakkuda erinevaid reklaami tooteid, nagu reaalajas pakkumine kolmandatelt isikutelt reklaamid.

facebook.com

HTTP

3 kuud

NID

Registreerib kordumatu ID, mis identifitseerib naasva kasutaja seadme. ID-d kasutatakse sihitud reklaamide jaoks.

google.com

HTTP

6 kuud

tr

Klassifitseerimata

facebook.com

Pixel

Sessiooni ajal

zte#

Salvestab Zopim Live'i vestluse ID, mis tuvastab seadet vestlusseansi külastuste vahel.

dovanusala.lt

HTTP

Sessiooni ajal

Unclassified

__tawkuuid

Küpsis mis identifitseerib külastajat sisselogimise teel, et pakkuda veebipõhist abi vestluskasti süsteemi kaudu - seda süsteemi pakub Tawt.to

dovanusala.lt

HTTP

179 päeva

_fbp

Klassifitseerimata

dovanusala.lt

HTTP

Sessiooni ajal

History.store

Klassifitseerimata

dovanusala.lt

HTML

Sessiooni ajal

PrestaShop-*

Klassifitseerimata

dovanusala.lt

HTTP

6571 kuud

ss

Klassifitseerimata

dovanusala.lt

HTTP

Sessiooni ajal

TawkConnectionTime

Klassifitseerimata

dovanusala.lt

HTTP

Sessiooni ajal

TawkWindowName

Klassifitseerimata

dovanusala.lt

HTML

Sessiooni ajal

twk_*

Klassifitseerimata

dovanusala.lt

HTML

Püsiv

6.5. Vahendaja veebipoe kasutajad saavad igal ajal üle vaadata või kustutada küpsised, mis nende seadmes kasutatakse. Peale küpsiste kustutamist ei pruugi mõned veebipoe funktsioonid olla saadaval. Parimaks veebipoe kasutajakogemuseks on soovitatav jätta küpsised aktiivseks. Küpsised saab tühistada kasutaja poolt mistahes kasutaja jaoks sobival ajal, muutes seadeid mis on kasutatud veebibrauseris.

7. Lõppsõna:

7.1. Need Reeglid on aktiveeritud 2018 Mai 11, kõikidest Reeglites toimuvatest muudatustest teavitatakse punkt 1.5. märgitud viisil.