Kinkekaardi ostuleping

1. Lepingu osad
1.1. Pakkumiste vahendaja (edaspidi: vahendaja) Kingituste Saar OÜ (www.kingitustesaar.ee) tegeleb reklaamteenuste ning teenusepakkujate teenuste ja toodete müügiga kinkekaartide kujul.
1.2. Klient on isik või organisatsioon, kes ostab vahendajalt multifunktsionaalse kinkekaardi ja kellel on õigus kinkekaarti edasi kinkida, kasutada jne.
1.3. Teenusepakkuja on isik või organisatsioon, kes on sõlminud vahendajaga vahenduslepingu, mis lubab vahendajal müüa teenusepakkuja teenuseid või tooteid kinkekaartidena. Teenusepakkuja pakub või müüb teenuseid ja/või tooteid sõlmitud lepingu alusel. Teenusepakkuja pakub müügiks teenuseid või objekte, olenevalt sõlmitud lepingu punktidest.
1.4. Teenuse kasutaja ehk kingisaaja on isik või organisatsioon, kellel on õigus tasuda teenusepakkujale osutatud teenuste eest saadud kinkekaardiga.

2. Teenuste osutamise sätted
2.1. Ostuleping sõlmitakse vahendaja ja kliendi vahel. Ostuleping kehtestab sätted, mis on seotud ostutingimuste, kohaletoimetamise, maksmise ning multifunktsionaalse kinkekaardi kasutamisega.
2.2. Multifunktsionaalne kinkekaart annab kinkekaardi saajale õiguse kasutada teenust kinkekaardil kehtestatud viisil või seda vahetada teise vahendaja poolt pakutavate kinkekaartide vastu.
2.3. Kinkekaart kehtib üheks kasutuskorraks (juhul kui pole märgitud teisiti). Vahetades kinkekaardi väärtuselt väiksema kinkekaardi vastu, ei tagastata vahendaja kinkekaartide väärtuste vahet.
2.4. Kinkekaart kehtib 12 (kaksteist) kuud (juhul kui pole märgitud teisiti) ostu sooritamise kuupäevast. Peale kinkekaardi kehtivusaja lõppu ei pikendata kinkekaardi kehtivust, kehtivuse kaotanud kinkekaardi eest raha ei tagastata ja kinkekaart loetakse kehtetuks.

3. Poolte õigused ja kohustused

3.1. Vahendaja müüdud ja kliendi ostetud, kuid kasutamata kinkekaardi saab tagastada 15 (viieteistkümne) päeva jooksul ostu sooritamise kuupäevast. Klient peab teavitama kirjalikult vahendajat kinkekaardi tagastamise soovist. Juhul kui kinkekaardi eest on makstud sularahas, peab klient esitama ostutšeki koos kirjaliku teavitusega. Raha tagastatakse maksja kontole 5 (viie) tööpäeva jooksul peale teavituse esitamist. Kliendile tagastatakse kinkekaardi eest makstud summa, sõltumata soetatud teenuse tegelikust väärtusest.
3.2. Ostetud ning kasutamata kinkekaarti saab vahetada kogu kinkekaardi kehtivuse aja jooksul. Klient või kingituse saaja peab andma vahendajale kinkekaardi väljavahetamise soovist kirjalikult teada, viidates ka uuele, soovitud teenusele, mille vastu esialgne kinkekaart vahetatakse. Klient või kingituse saaja saab uue, väljavahetatud kinkekaardi tema esitatud e-posti aadressile 5 (viie) tööpäeva jooksul. Uue kinkekaardi kehtivus on kattuv esialgselt soetatud kinkekaardi kehtivusega, välja arvatud juhul, kui uue kinkekaardi kehtivus on lühem kui esialgselt soetatud kinkekaardil. 
3.3. Juhul kui Teenusepakkuja lõpetab teenuse pakkumise, tehniliste või muude takistuste tõttu, ning pole enam võimeline Kinkekaardil märgitud teenuseid pakkuma, ei kuulu Kinkekaardi ostnud kliendile raha hüvitamisele. Kliendil on õigus vahetada Kinkekaart teise sobiva Kinkekaardi vastu, vahetamisele kuuluva Kinkekaardi väärtuses.
3.4. Peale broneeringu tegemist peab kingisaaja ilmuma kokkulepitud ajal kokkulepitud kohta. Juhul kui kingisaaja kohale ei ilmu, loetakse kasutamata kinkekaart kasutatuks ja kehtetuks ning kinkekaardi ostusumma ei kuulu tagastamisele.
3.5. Mõned teenused võivad olla tervist kahjustavad või eluohtlikud isikutele, kellel esineb terviseprobleeme. Kingisaaja, klient või kinkekaardi esitaja peab olema veendunud, et teenus või toode on talle sobilik. Kingisaaja või klient on teadlik teenustega kaasnevatest riskidest nii oma tervisele kui ka elule ning võtab enda tervise ja elu ohtuseadmise eest täieliku vastutuse. Klient vastutab täielikult teenust kasutades tekkinud ohtude või tervisega seonduvate tekkinud kahjustuste eest. Vahendaja ei vastuta teenuse kasutamisega kaasnenud tagajärgede eest.
3.6. Olenevalt teenusest võib teenusepakkuja kliendilt, kingisaajalt või kinkekaardi esitajalt paluda lisakokkulepete allkirjastamist või teenusepakkuja pakutavate tingimustega nõustumist. Juhul kui lisalepinguid või -kokkuleppeid ei allkirjastata ja tingimustega ei nõustuta, ei pruugi olla võimalik osutada kliendile, kingisaajale või kinkekaardi esitajale teenuseid. Kinkekaardi ostusumma kasutamata kinkekaardi eest ei kuulu tagastamisele ning kinkekaart märgitakse kasutatuks (kehtetuks).
3.7. Vahendaja ei vastuta teenuste osutamise või toote kvaliteedi eest. Kõik kaebused või märkused teenuste osutamise või toote kohta peavad olema edastatud otse teenusepakkujale.
3.8. Kõik kaebused või vaidlused vahendaja ja kliendi vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kaebusi või vaidlusi ei ole võimalik läbirääkimiste tulemusena lahendada, võib esitada avalduse Tarbijakaitseametile (Tallinn, Pronksi 12, 10117, Eesti, e-post info@tarbijakaitseamet.ee, telefon +372 6201 707, https://www.tarbijakaitseamet.ee/et).

4. Teised tingimused

4.1. Kliendi esitatud teave on konfidentsiaalne, vahendajal on õigus kliendi esitatud teavet edastada kolmandatele osapooltele ainult seaduses sätestatud viisil.
4.2. Enne ostulepingu tingimustega nõustumist kinnitab klient, et ta on lepingu tingimustega tutvunud ning need läbi lugenud. Ostutingimustega nõustutakse automaatselt ostu sooritamise hetkest kui klient ei eemalda linnukest sektsiooni eest „Ostutingimused”. Sellega kinnitab klient, et ta on tingimustega nõustunud.
4.3. Vahendaja edastab tellimuse kinnituse teabe kliendi soovitud ja esitatud e-posti aadressile, kinnitades sellega lepingu jõustumist.
4.4. Ostulepingu tingimustega nõustudes kinnitab klient, et kliendi isikuandmeid kasutatakse tellimuse täitmiseks. Klient võib igal ajal nõuda väljavõtet tema kohta salvestatud isikuandmete kohta või paluda nende eemaldamist. Kõik isikuandmed on kasutusel vaid KingitusteSaar.ee privaatsuspoliitikas sätestatud viisil (vaata https://www.kingitustesaar.ee/et/info/15-privaatsuspoliitika).
4.5. Vastavalt KM§4, ei ole kinkekaartide müük käibemaksuga maksustatav käive.